Thiết kế thương hiệu

DỊCH VỤ Thiết kế thương hiệu (Building Brand)

Dịch vụ thiết kế thương hiệu là một dịch vụ khác của chúng tôi, nó mang tính thực hiện nhiều hơn. Nếu như doanh nghiệp bạn đã xác định rõ chiến lược phát triển thương hiệu thì chúng tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo là Thiết kế thương hiệu hoặc đây là bước kế tiếp có trong bản hợp đồng “Phát triển thương hiệu toàn diện” giữa doanh nghiệp bạn và chúng tôi. Chúng tôi đề cao sự khác biệt thông qua một ý tưởng lớn và nhận diện thương hiệu cốt lõi. Đây cũng là một phần trong phương pháp giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh cho thương hiệu.

  • Định vị thương hiệu (Brand Positioning)
  • Ý tưởng lớn (Big ideas)
  • Tên thương hiệu (brand name)
  • Câu khẩu hiệu – Slogan
  • Nhận diện thương hiệu Cốt lõi (Core brand identity)
  • Hệ thống nhận diện thương hiệu (Brand identity system)
  • DỊCH VỤ Thiết kế thương hiệu (Building Brand)

Thiết kế nhận diện thương hiệu (Building Brand Identity)

Dịch vụ Thiết kế nhận diện thương hiệu là bước triển khai của dịch vụ thiết kế thương hiệu. Tùy vào yêu cầu thực tế của từng khách hàng mà công việc triển khai có thể sẽ giới hạn trọng một số thành phần nhất dịnh như bộ truyền thông, bộ văn phòng phẩn, Đồng phục hay Bao bì sản phẩm,….Tuy nhiên, sẽ là hiệu quả nhất nếu chúng ta thực hiện trọn gói hệ thông nhận diện bởi các lý do sau: Giúp chuẩn hóa hình ảnh thương hiệu, chi phí thấp hơn so với làm đơn lẻ. Thông thường thì chúng tôi ghép dịch vụ thiết kế thương hiệu và khai triển hạng mục nhận diện thương hiệu vào một hợp đồng, như vậy, chúng tôi sẽ giúp khách hàng xây dựng lợi thế cạnh tranh tốt hơn.

  • Bộ văn phòng (office identity)
  • Bộ truyền thông (media Identity)
  • Bao bì sản phẩm (Packing identity)